Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekpand met de Rode Koningstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 61259   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61259

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekpand met de Rode Koningstraat, met drie bouwlagen onder schilddak (?), volgens archiefstukken te dateren 1787, mogelijk oudere kern.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistisch hoekhuis

Rodekoningstraat 9, 11, 13 (Gent)
Hoekpand met de Rode Koningstraat, met drie bouwlagen onder schilddak (?), volgens archiefstukken te dateren 1787, mogelijk oudere kern.