Beschermd monument

Godshuis Gesticht L.J.J. Somers

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden
ID: 6128   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6128

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

Het godshuis Gesticht L.J.J. Somers is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Complex geheel dat het resultaat is van de bouwgeschiedenis van het pand: elementen uit de 17de (puntgevel, galerij), 19de (onder meer de voorgevel) en begin 20ste eeuw. Als voormalig godshuis een overblijfsel van een vroegere vorm van liefdadigheid, namelijk het stichten van een godshuis waarbij gezorgd werd voor onderdak en levensonderhoud van behoeftige en/of oudere personen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Wolstraat 31: godshuizen (F. Brenders, 1981)

Waarden

De godshuizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesticht L.J.J. Somers en Godshuis Isenbaert-De Boey

Wolstraat 31 (Antwerpen)
Complex van gebouwen met traditionele kern gegroepeerd rond twee binnenplaatsen, die minstens opklimmen tot de 17de eeuw. Zij huisvestten de godshuizen Gesticht L.J.J. Somers en Isenbaert-De Boey respectievelijk gesticht in 1895 en 1914. Neoclassicistisch gevelfront uit 1845.