Beschermd monument

Godshuis Bontwerkersplaats

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID
6129
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6129

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

Dit godshuis van het bontwerkersambacht is beschermd als monument.

Deze bescherming betreft de uitbreiding van een eerdere bescherming uit 1976 met als onderwerp de ingangsomlijsting van het godshuizencomplex enerzijds en de voorgevel en bedaking van het huis met nummer 37/2 anderzijds.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Overblijfsel van een vroegere vorm van sociale voorziening: het ambacht (in casu het bontwerkersambacht) richtte meestal een godshuis met kapel op waar gezorgd werd voor onderdak en levensonderhoud van zieke en arme leden en van de weduwen en overleden ambachtslieden. Dit godshuis, opgericht in de 15de eeuw en opgeheven in 1777, telt nu nog dertien huisjes die in kern opklimmen tot de 17de eeuw. De kapel werd gesloopt. Pittoreske binnenplaats met typische binnenblokbebouwing; kleine, eenvoudige en sobere achterhuisjes rond een pomp, die getuigen van een sociale toestand in het verleden. Het is één van de vele, thans veelal verdwenen gangen te Antwerpen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Wolstraat: Bontwerkersplaats (F. Brenders, 1981)


Waarden

De Bontwerkersplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Godshuis Bontwerkersplaats

Wolstraat 37/2, 37/4, 37/6, 37/10, 37/12-13 (Antwerpen)
Gewezen godshuis van het bontwerkersambacht ten behoeve van zieke en arme leden en hun weduwen, daterend uit de 15de eeuw. Gebouwen met traditionele kern uit de 17de eeuw rond een binnenplaats met hardstenen pomp.