Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis Sint-Clara

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 61422   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61422

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen), uit 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis Sint-Clara

Gravin Johannastraat 27 (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen), uit 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel en deels herstelde zijpuntgevels met muurvlechtingen.