Beschermd monument

Afdaken 20-21 aan de Ernest Van Dijckkaai

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 6143   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6143

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

De afdaken met de nummers 20-21 zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Voorbeeld van een constructieve metaalbouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw, die niet bedoeld is als skelet van een ander gebouw, doch op zichzelf het hele gebouw uitmaakt. Dit aspect, samen met het grote aantal nog gaaf bewaarde loodsen die alle op dezelfde manier en volgens repeterend schema werden gebouwd, maker er een uniek en onvervangbaar geheel van, met mogelijkheid tot divers gebruik( opslagplaats, recreatieruimte, overdekte markten, parkeerplaats). Het Scheldezicht werd bovendien op een zeer vernuftige manier bewaard door wandelterrassen die, gebouwd volgens hetzelfde principe als de loodsen (ijzeren liggers op ijzeren pijlers), eveneens dienen beschermd.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, Ernest Van Dijckkaai: afdak (F. Brenders, 1981).


Waarden

Het afdak is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Afdaken 20-21 aan de Ernest Van Dijckkaai

Ernest Van Dijckkaai zonder nummer (Antwerpen)
Het typisch beeld van de Scheldekaaien wordt gevormd door de metalen loodsen voor het stockeren van goederen. De afdaken met de nummers 20-21 werden in 1885 opgetrokken.