Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ter Duyst

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61491
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61491

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig pachthof van de Norbertijnerabdij, voor het eerst vermeld in de tweede helft van de 16de eeuw. Heden verbouwde U-vormige hoeve met uitzicht uit de 19de tot de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Duyst

Lindendreef 34-40, 38C, 36A-B (Ninove)
Pachthof van de norbertijnerabdij, voor het eerst vermeld in de tweede helft van de 16de eeuw. Heden verbouwde U-vormige hoeve met uitzicht uit de 19de tot de 20ste eeuw.