Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Conciërge- of rentmeesterwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61525
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61525

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deze voormalige conciërgewoning van het kasteel van Uitbergen werd gebouwd in 1887 in opdracht van kasteelheer en burgemeester graaf Victor van den Steen de Jehay. Het betreft een conciërgewoning in cottagegetinte stijl, representatief voor de laat 19de-eeuwse personeelswoning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Conciërge- of rentmeesterwoning

Moleneindestraat 29 (Berlare)
Deze voormalige conciërgewoning van het kasteel van Uitbergen werd gebouwd in 1887 in opdracht van kasteelheer en burgemeester graaf Victor van den Steen de Jehay. Het betreft een conciërgewoning in cottagegetinte stijl, representatief voor de laat 19de-eeuwse personeelswoning.