Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61528
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61528

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opvallende rijwoning in neo-Vlaamse-renaissancestijl, volgens bouwvergunning van 1885 gebouwd door industrieel R. De Rodere, confer gevelsteen "Anno 1885".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Fabriekstraat 2, Wijnstraat 28 (Ronse)
Opvallende rijwoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens bouwvergunning van 1885 gebouwd door industrieel R. De Rodere, confer gevelsteen "Anno 1885".