Beschermd monument

Burgerhuis De Lepelaar: overblijfsel van de voorgevel

Beschermd monument van 30-10-1945 tot heden
ID: 6156   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6156

Besluiten

Woning De Lepelaar: voorgevel
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1945  ID: 134

Beschrijving

De overblijfselen van de voorgevel van het burgerhuis De Lepelaar zijn beschermd als monument. Deze overblijfselen bevinden zich niet meer in situ.Waarden

De overblijfselen van den voorgevel van het huis De Lepelaar zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde