Sint-Julianusgasthuis: koer, zaal en ingang kapel

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hoogstraat, Stoofstraat, Sint-Jansvliet
Locatie Hoogstraat 70-72, Sint-Jansvliet 25, Stoofstraat 8 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/166.1
  • OA000277

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Julianusgasthuis

Hoogstraat 70-72, Stoofstraat 8, Sint-Jansvliet 25, Antwerpen (Antwerpen)

Een van de oudste liefdadigheidsinstellingen van Antwerpen, gesticht in 1303 door Ida Van der List en kanunnik Jan Tuclant. Gotisch portaal en kapel uit begin 16de eeuw, en traditionele voorbouw uit de eerste helft van de 17de eeuw, met latere gebouwen aan Stoofstraat en Sint-Jansvliet.

Beschrijving

De bescherming van het Sint-Julianusgasthuis als monument omvat de koer, de zaal en de ingang van de kapel.

Waarden

De koer, de zaal en de ingang van de kapel van het Sint-Julianusgesticht zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.