Beschermd monument

Indian Caps

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden
ID: 6158   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6158

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

Dit huis genaamd 'Indian Caps', voormalig uniformatelier en papierfabriek, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Voorbeeld van integratie van een industrieel bedrijf binnen een oudere stadskern waarbij het gebouwencomplex, oorspronkelijk bestaande uit verschillende woonhuizen, omgebouwd werd tot een harmonisch geheel dat qua stijl aansluit bij de bestaande stadsbebouwing. Indrukwekkend bouwblok met bouwaanvragen uit 1898, 1902 en 1903 naar otnwerp van architect J.L. Hase.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, Pottenburg 2 : huis Indian Caps (F. Brenders, 1981).


Waarden

Het huis genaamd 'Indian Caps' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Papeteries Anversoises G. Moorrees & Cie.

Engelse Beurs 4, 8, Jeruzalemstraat 17-19, Pottenbrug 1-3, 4 (Antwerpen)
In kern neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat tussen 1898 en 1906 door Jean-Laurent Hasse in meerdere fasen werd uitgebouwd tot papierfabriek, met nog een uitbreiding door Max Winders in 1923-1924.