Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenaarshuis van de Vuylpannemolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
61650
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61650

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens kadaster gebouwd in 1837 in opdracht van landbouwers en molenaars Joseph en Leon De Jonghe. Het oudere molenaarshuis, met herberg "de Vuylpanne", staat voorheen aan de zuidzijde van de steenweg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molenaarshuis van de Vuylpannemolen

Lichterveldsestraat 96 (Ardooie)
Volgens kadaster gebouwd in 1837 in opdracht van landbouwers en molenaars Joseph en Leon De Jonghe. Het oudere molenaarshuis, met herberg "de Vuylpanne", staat voorheen aan de zuidzijde van de steenweg.