Burgerhuis met barokpoort

Beschermd monument van 18-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Adriaan Brouwerstraat
Locatie Adriaan Brouwerstraat 5 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/757.1
  • OA002067

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met barokpoort

Adriaan Brouwerstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak te dateren in de eerste helft van de 17de eeuw (?). Aangepaste bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters in omlopende bandomlijstingen; ankers met gekrulde spie. Links barokpoort afkomstig van de vroegere brouwerij "De Gulden Sterre".

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit burgerhuis met barokpoort is beschermd als monument.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: voorbeeld van een 17de-eeuwse woning met aangepaste gevel en barokke omlijsting afkomstig van een vroegere brouwerij."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000674, Adriaan Brouwersrtaat 5 (F. Brenders, 1986)

Waarden

Adriaan Brouwerstraat 5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.