Stadswoning met barokpoort

Beschermd monument van 18-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Adriaan Brouwerstraat, Korte Zeevaartstraat
Locatie Adriaan Brouwerstraat 17, Korte Zeevaartstraat 2 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/758.1
  • OA002068

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Samenstel van traditionele panden met barokpoort

Adriaan Brouwerstraat 17, Korte Zeevaartstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee traditionele panden op de hoek van Adriaan Brouwerstraat en Korte Zeevaartstraat, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, met barokpoort en trapgevel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze stadswoning met barokpoort is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "ingangspoort en aansluitend hoekhuis, omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: barokpoort met bovenlicht uit de eerste helft van de 17de eeuw. Aansluitend hoekhuis met oudere kern."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000674, Korte Zeevaartstraat 2 (met ingangspoort) (F. Brenders, 1986)

Waarden

Korte Zeevaartstraat 2 + ingangspoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.