Vastgesteld bouwkundig erfgoed

"Moldergemmolen", korenwatermolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 61691   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61691

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige korenwatermolen zogenaamd "Moldergemmolen" gelegen op de Boekel- of Moldergembeek, grens met Sint-Maria-Horebeke.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Moldergemmolen

Molenberg 12A (Zwalm)
Molen reeds bekend in 1229, grotendeels 19de-eeuwse korenwatermolen met bewaard houten sluiswerk met trapsgewijze afgewerkte strekdam, binnenwerk grotendeels bewaard.