Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61742
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61742

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Oude Dorpsstraat 24 (Beveren)
Huis met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.