Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Opslagplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 61831   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61831

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groeningekaai nr. 17. Dieper in gelegen opslagplaats, volgens de kadastrale gegevens opgetrokken in 1863 enkele jaren na de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De opdrachtgever voor de bouw van de magazijnen is Pieter Schaeken. Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005. De mondelinge overlevering vermeldt dat ze oorspronkelijk zijn opgetrokken als stallingen voor de rijkswacht,Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Opslagplaats

Groeningekaai 17, zonder nummer, Vaartstraat 130 (Kortrijk)
Groeningekaai nr. 17. Dieper in gelegen opslagplaats, volgens de kadastrale gegevens opgetrokken in 1863 enkele jaren na de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De opdrachtgever voor de bouw van de magazijnen is Pieter Schaeken. Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005. De mondelinge overlevering vermeldt dat ze oorspronkelijk zijn opgetrokken als stallingen voor de rijkswacht,