Beschermd monument

Van Dalecollege: collegesite met binnenkoeren, pomp en ommuurde tuin

Beschermd monument van 16-10-2009 tot heden

ID
619
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/619

Besluiten

Universitaire colleges
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-2009  ID: 4651

Beschrijving

De bescherming als monument van de voorgevel en de oude gedeelten uit de 16de en de 18de eeuw van het voormalig Van Dale College, thans gesticht voor oude lieden, wordt uitgebreid tot het ganse collegecomplex, met inbegrip van de twee binnenkoeren, de régencepomp en de volledig ommuurde tuin.Waarden

De bescherming als monument van de voorgevel en de oude gedeelten uit de 16de en de 18de eeuw van het voormalig Van Dale College, thans gesticht voor oude lieden, wordt uitgebreid tot het ganse collegecomplex, met inbegrip van de twee binnenkoeren, de régencepomp en de volledig ommuurde tuin omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

opgericht in 1569 door Pieter van Dale (1504-1582), doctor in de beide rechten, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Antwerpen en deken van de Sint-Maartenskerk te Aalst, met als doel huisvesting en onderhoud te verzekeren voor twaalf beursstudenten in de kunsten, theologie of rechten behoort het Van Dalecollege met zijn rond twee gekasseide binnenkoeren gegroepeerde, kwaliteitsvolle, stilistisch heterogene bebouwing uit de 16de tot de 18de eeuwen zijn rijke, overwegend Louis XV-stoffering vanuit architectuurhistorisch en artistiek oogpunt tot één van de meest waardevolle en authentiek bewaarde Leuvense colleges.
De typologische uniciteit ontleend aan zijn dubbel kwadraatpatroon van rond twee binnenkoeren gegroepeerde bebouwing wordt nog versterkt door zijn uitzonderlijk nog binnen zijn oorspronkelijke, 16de-eeuwse omschrijving bewaarde, bijna één hectare grote, terrasvormig aangelegde en volledig ommuurde tuin wat de collegesite een grote authenticiteitswaarde verleent.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Van Dalecollege

Naamsestraat 80 (Leuven)
Voormalig universiteitscollege, gesticht in 1569. De kern van het complex dateert uit het derde kwart van de 16de eeuw, met verbouwingen uit de 17de eeuw. Binnenin bleven waardevolle 18de-eeuwse interieurs bewaard.