Brouwershuis

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Adriaan Brouwerstraat
Locatie Adriaan Brouwerstraat 20 (Antwerpen)
Alternatieve naam Waterhuis

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/196.1
  • OA000367

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwershuis

Adriaan Brouwerstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Brouwershuis In 1553 opgericht als "Waterhuis" door Gilbert Van Schoonbeke om zijn omliggende brouwerijen van zoetwater te voorzien. In 1582 werd het Waterhuis, sinds 1561 in het bezit van de stad, het gildehuis van het Brouwersambacht.

Beschrijving

De bescherming omvat het Brouwershuis, ook Waterhuis genaamd.

Waarden

Het Brouwershuis of Waterhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.