Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dominicanerklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61960
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61960

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Indrukwekkend ensemble, tussen de Leie en Onderbergen, op rechthoekig grondplan geschikt rondom een voorplein en het oude kerkhof van de monniken. Het complex is thans in het bezit van de Rijksuniversiteit Gent, die in 1963 de restauratie aanvatte. In 1228 vestigden de dominikanen of predikheren zich te Gent.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dominicanenklooster

Onderbergen 1, 5 (Gent)
Indrukwekkend ensemble op rechthoekig grondplan, in de eerste helft van de 13de eeuw ingenomen door de dominicanen en uitgebouwd tot klooster en kerk. Behouden oostvleugel uit de 13de-eeuwse bouwcampagne in Doornikse kalksteen. De westvleugel heeft een 14de-eeuwse straatgevel met een sokkel van Doornikse kalksteen. De noordvleugel dateert van 1650-51. In 1780-81 werd tegen de oostgevel een aanbouwsel in Lodewijk XVI-stijl opgetrokken. In de hoek tussen noord- en oostvleugel, bevindt zich het Klein Pand uit de 17de eeuw.