Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 61972   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61972

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie uit de 19de eeuw met voortuintje en hekwerk op bakstenen muurtje en voorts ommuurd aan zuidelijke kerkzijde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Pieters-Bandenparochie

Welleplein 27 (Denderleeuw)
Pastorie uit de 19de eeuw met voortuintje en hekwerk op bakstenen muurtje en voorts ommuurd aan zuidelijke kerkzijde.