Beschermd monument

Gemeentehuis Keerbergen

Beschermd monument van 15-03-2010 tot heden

ID: 62   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62

Besluiten

Gemeentehuis
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-2010  ID: 4687

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het voormalig gemeentehuis van Keerbergen. Het middengedeelte, voorzien voor de gemeentediensten, wordt aan weerszijden geflankeerd door de woningen van respectievelijk de gemeentesecretaris en hoofdonderwijzer.Waarden

Het gemeentehuis van Keerbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Toe te schrijven aan toenmalig provinciaal architect Louis Van Arenbergh (1834-1888) en circa 1880 gerealiseerd in een classicistisch geïnspireerde eclectische stijl vormt het oud gemeentehuis van Keerbergen - een negen traveeën en twee bouwlagen tellend rechthoekig bakstenen volume onder zadeldak - een goed bewaard en representatief voorbeeld van een 'huis van de gemeenschap' in een 'landelijke' context, uit het laatste kwart van de 19de eeuw.
Duidelijk met beperkte middelen gerealiseerd imponeert het gebouw niet alleen door zijn proporties maar ook door zijn representatief gevelfront met strak gearticuleerde opstand en symmetrisch-evenwichtige compositie, nog extra geaccentueerd door het middenrisaliet met bekronend attiek en fronton.
Typologisch markant is tevens de ongebruikelijke combinatie met twee dienstwoningen respectievelijk van hoofdonderwijzer en gemeentesecretaris.

sociaal-culturele waarde

Als één van de schaarse materiële getuigen van het rurale verleden van Keerbergen bezit het oud gemeentehuis een belangrijke relictwaarde en bezit het door zijn monumentale vormgeving en beeldbepalende ligging in het centrum een belangrijke symboolwaarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Keerbergen

Haachtsebaan 54 (Keerbergen)
In 1880 wordt het huidige gemeentehuis voor het eerst kadastraal geregistreerd. De mutatieschets toont een rechthoekig hoofdvolume aan de Haachtsebaan met achterliggend een parallelle, kleine en ondiepe dienstvleugel.