Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen

Beschermd monument van 03-02-2000 tot heden

ID
620
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/620

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-2000  ID: 3536

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel te Tildonk met inbegrip van de omgevende lindebomen, is beschermd als monument.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel met inbegrip van de omkadering met lindebomen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als een gaaf bewaard voorbeeld van een laatbarokke, bak- en kalkstenen wegkapel op octogonale plattegrond met tentdak, in de eerste helft van de 18de eeuw opgetrokken op het kasteeldomein de Ster.
Het wit geschilderd interieur met zwart-wit tegelpatroon en stucplafond wordt gedomineerd door een laatbarok portiekaltaar met corintische zuilen die een nis met laatgotisch Mariabeeld flankeren.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Drie opgaande lindebomen bij de Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel

Kapelleweg (Haacht)
Bij de Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel staan drie opgaande lindes.Deze werden aangeplant in 1980 ter vervanging van voorgaande oudere exemplaren. Het aanplanten van lindebomen bij (Maria)kapellen is een traditioneel gebruik, dat zijn oorsprong vond in de voorchristelijke boomverering. Bij opmeting in 2007, waren de lindebomen alle ca. 14 m hoog. De stamomtrekken, gemeten op 150 cm hoogte, bedragen 108 cm, 119 cm en 127 cm.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost

Kapelleweg zonder nummer (Haacht)
De kapel in het gehucht Hambos vormt een zowel in- als uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een laat-barokke bak- en kalkstenen wegkapel uit de eerste helft van de 18de eeuw.