Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen

De Onze-Lieve-Vrouw-kapel in het gehucht Hambos vormt een zowel in- als uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een laat-barokke bak- en kalkstenen wegkapel uit de eerste helft van de 18de eeuw. In oorsprong was het wellicht een votiefkapel gebouwd langsheen een dreef van het voormalig kasteel ‘De Ster’.

Historiek

Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) is de kapel terug te vinden langsheen de dreef die het ‘Château Forest’ verbindt met een hoevecomplex, op de huidige stafkaart aangeduid als het Bomorterhof.

Hoogstwaarschijnlijk behoorde de kapel tot het kasteeldomein ‘De Ster’, dat op het einde van de 18de eeuw in het bezit was van een legeraalmoezenier. Opeenvolgende eigenaars waren een zekere Modents, Antonius Van Hamme, de familie Van Roesbroeck, Karel Van der Elst en sinds 1951 het naamloze vennootschap Trebos.

De landelijke omkadering werd evenwel grondig verstoord door de aanleg van de spoorweg en recenter, door de inplanting van fabrieksgebouwen op de voormalige kasteelsite. Op basis van de vermelding ‘chapelle neuve’ op een militaire kaart van 1747 en dit in combinatie met de stijlkenmerken, kan de bouw van deze kapel in de eerste helft van de 18de eeuw worden gesitueerd.

Beschrijving

Met haar omkadering van lindebomen ligt de 18de-eeuwse kapel van Hambos, een gehucht van Tildonk, momenteel gekneld tussen het station Hambos op de spoorlijn Leuven-Mechelen en de draadafsluiting van het industrieterrein van het naamloze vennootschap Trebos.

De laat-barokke kapel, met achthoekige plattegrond en ondiep rechthoekig koor, is opgetrokken in bak- en kalksteen en afgedekt met een leien tentdak, bekroond met een ijzeren kruis. Het baksteen metselwerk is witgeschilderd, de natuurstenen elementen zoals plint, venster- en deuromlijstingen grijs. Vier hoeken worden geaccentueerd door bakstenen pilasters, waarop een geprofileerde kroonlijst aansluit. De voorgevel is opengewerkt met een natuurstenen korfboogdeur met sluitsteen en imposten, ingeschreven in een verdiept muurvlak en bekroond met een blind schouderboogvormig bovenlicht met rechte druiplijst. Het boogveld, versierd met kroon en voluten in reliëf, draagt het opschrift 'Onze Lieve Vrouw van Troost bid voor ons'. De houten deur is van recente makelij. De aangrenzende muurvelden zijn opengewerkt met respectievelijk een oculus met druiplijst en een steekboogvormig venster met geknikt verloop en rechte druiplijst.

Drie treden verlenen toegang tot het wit geschilderde interieur met zwart-wit tegelpatroon. De ruimte wordt gedomineerd door een laat-barok, houten portiekaltaar met Korintische zuilen die een nis met laat-gotisch Mariabeeld flankeren. Een brede keellijst vormt de aanzet van het stucplafond.

De kapel is omkaderd door in de jaren 1980 aangeplante lindebomen die oudere exemplaren vervangen. Lindebomen werden van oudsher, ter bescherming, bij Maria-kapellen aangeplant.

Bibliografie

  • DE KEMPENEER J. 1967: De kapel van Hambos te Tildonk, Mededelingen van de geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, s.l., 154-155.

Bron: Beschermingsdossier DB002096, Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen (digitaal dossier)
Auteurs:  Paesmans, Greta
Datum: 1998

Je kan deze pagina citeren als: Paesmans, Greta: Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/148250 (geraadpleegd op 25-10-2020)


Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel te Tildonk met inbegrip van de omgevende lindebomen, is beschermd als monument.


Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/187702 (geraadpleegd op 25-10-2020)