Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kazemat van de Hollandlinie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62003   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62003

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog ten noorden van Leeskensbruggen, opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung', meer bepaald in de sector van de Duitse marine. De bunkers maakten deel uit van het 'Stützpunkt Mauritz'.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duitse bunkers 'Stützpunkt Mauritz'

Langeweg zonder nummer (Maldegem)
Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog ten noorden van Leeskensbruggen, opgetrokken als onderdeel van de 'Hollandstellung', meer bepaald in de sector van de Duitse marine. De bunkers maakten deel uit van het 'Stützpunkt Mauritz'.