Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62024   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62024

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van twee woningen van samen zeven traveeën, twee-en-een-halve bouwlagen en schilddak (pannen) met beraapte lijstgevel, vermoedelijk daterend van 1888.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische stadswoning

Jezuietenplein 12-13 (Oudenaarde)
Eenheidsbebouwing van twee woningen van samen zeven traveeën, twee-en-een-halve bouwlagen en schilddak (pannen) met beraapte lijstgevel, vermoedelijk daterend van 1888.