Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62052   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62052

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee rijhuizen volgens bouwplan respectievelijk van 1938 en 1935 naar ontwerp van architect L. Demarke.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee stadswoningen

Pierre D'Hauwerstraat 8-10 (Ronse)
Twee rijhuizen volgens bouwplan respectievelijk van 1938 en 1935 naar ontwerp van architect L. Demarke.