Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62069
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62069

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opvallende neoclassicistische gevel bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en een centrale poorttravee, met drie bouwlagen, onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), van circa 1900.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistische burgerhuizen

Dendermondsesteenweg 253-255 (Gent)
Neoclassicistische gevel bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en een centrale poorttravee, met drie bouwlagen onder zadeldak, van circa 1900.