Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62108   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62108

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Heirweg 46 (Maldegem)

Achterin begraasd erf gelegen boerenhuisje van drie traveeën en één bouwlaag met aanleunende stalvleugels van eveneens drie traveeën onder doorlopend zadeldak (pannen), volgens kadastergegevens in kern daterend van 1878, in 1902 uitgebreid met linker gedeelte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Heirweg 46 (Maldegem)
Achterin begraasd erf gelegen boerenhuisje van drie traveeën en één bouwlaag met aanleunende stalvleugels van eveneens drie traveeën onder doorlopend zadeldak (pannen), volgens kadastergegevens in kern daterend van 1878, in 1902 uitgebreid met linker gedeelte.