Beschermd monument

Opgaande bruine beuk bij landhuis Heidehof

Beschermd monument van 02-08-2010 tot heden

ID: 6211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6211

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 02-08-2010  ID: 4757

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de bruine beuk in het park van het landhuis Heidehof te Kapellen. Een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter rond de boom is mee opgenomen in de bescherming. Het Heidehof met park maakt deel uit van de bescherming van enkele landhuizen met omgeving langs de Kapelsestraat als dorpsgezicht.Waarden

De bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') in het Heidehof, evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: De bruine beuk is een belangrijk beeldbepalend object in het park en heeft een fraaie habitus.

sociaal-culturele waarde

in casu cultuurhistorische waarde: De solitaire bruine beuk staat aan het landhuis Heidehof, thans Rijksinternaat, en werd omstreeks 1890 aangeplant bij de aanleg van de tuin in landschapsstijl.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: De solitaire bruine beuk staat aan het landhuis Heidehof, thans Rijksinternaat, en werd omstreeks 1890 aangeplant bij de aanleg van de tuin in landschapsstijl.

volkskundige waarde

in casu cultuurhistorische waarde: De solitaire bruine beuk staat aan het landhuis Heidehof, thans Rijksinternaat, en werd omstreeks 1890 aangeplant bij de aanleg van de tuin in landschapsstijl.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande bruine beuk bij landhuis Heidehof

Kapelsestraat 45 (Kapellen)
De bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) bij het landhuis Heidehof werd omstreeks 1890 aangeplant tijdens de aanleg van de tuin in landschappelijke stijl.