Pastorie Sint-Jozefparochie

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rijkevorsel
Deelgemeente Rijkevorsel
Straat Kerkdreef
Locatie Kerkdreef 61 (Rijkevorsel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13037/106.1
  • OA003207

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Jozefparochie

Kerkdreef 61, Rijkevorsel (Antwerpen)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in eclectische stijl van 1907-1908 naar ontwerp van J. Taeymans.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige pastorie van de Sint-Jozefparochie, herbestemd als Aster Berkhofmuseum.

Waarden

Pastorie van Sint-Jozef is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Pastorie, opgericht in de nieuwe woonwijk Sint-Jozef, die zich in 1906 ontwikkelde in het sterk geïndustrialiseerde zuidelijke deel van Rijkevorsel en Beerse (cement- en steenfabrieken) als rechtstreeks gevolg van de economische ontsluiting van de vroegere Kievitsheide.
De pastorie maakt samen met de kerk, de Sint-Jozefskapel en de kloostervleugel van het zogenaamde Sint-Jozefsgesticht deel uit van de parochiale infrastructuur die een architecturale ensemble vormt, karakteristiek en beeldbepalend voor het centrum van de Sint-Jozefswijk. Typische pastorie, opgetrokken in 1907-1908 naar een ontwerp van de provinciale architect J. Taeymans in een eclectische stijl, karakteristiek voor de bouwperiode. Bewaarde interieurindeling, beantwoordend aan het geijkte grondplan van historische pastorieën.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.