Sint-Jozefgesticht

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rijkevorsel
Deelgemeente Rijkevorsel
Straat Kerkdreef
Locatie Kerkdreef 63 (Rijkevorsel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13037/107.1
  • OA003208

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Klooster en school Sint-Jozefgesticht

Kerkdreef 63, Rijkevorsel (Antwerpen)

Bakstenen gebouwen in eclectische stijl, opgericht tussen 1911 en 1935.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het klooster van het zogenaamde Sint-Jozefsgesticht.

Waarden

Sint-Jozefsgesticht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Kloostervleugel als deel van het vroegere zogenaamde Sint-Jozefsgesticht, opgericht in de nieuwe woonwijk Sint-Jozef, die zich in 1906 ontwikkelde ten gevolge van de industrialisatie van Rijkevorsel en Beerse (cement- en steenfabrieken) en de economische ontsluiting van de vroegere Kievitsheide.
De kloostervleugel maakt samen met de kerk, de Sint-Jozefskapel en de pastorie deel uit van de parochiale infrastructuur die een architecturaal ensemble vormt, karakteristiek en beeldbepalend voor het centrum van de Sint-Jozefswijk.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.