Vastgesteld bouwkundig erfgoed

IJzerkotmolen, korenwatermolen en oliemolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62177
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62177

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Historiek minstens opklimmend tot begin 15de eeuw, oudste vermelding van 1412. Vermeld als papiermolen in de penningkohieren van 1571-72 en in een akte van 1589. In feite twee molens, in de 19de eeuw bekend als oliemolen, zogenaamd "stampkot", en korenmolen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen IJzerkotmolen

Galerijpad 2 (Zwalm)
Graanmolen en oliemolen, gelegen aan weerszij van een bijpas van de Zwalm, met ertussen een overbouwing van de waterloop, opklimmend tot begin 15de eeuw, schuur tegenover molen.