Beschermd monument

Dansynsconvent

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID
6225
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6225

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2220

Beschrijving

Het Dansynsconvent is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "in 1644 opgericht conventsgebouw."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000687, 5de fase groot begijnhof, advies KCML (1986).


Waarden

Hoviusstraat 1 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dansynsconvent

Hoviusstraat 1 (Mechelen)
Dansynsconvent gesticht in 1644. Traditioneel breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.