Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Willibrordus: gevelfragment

Beschermd monument van 28-03-1956 tot heden
ID: 6227   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6227

Besluiten

Parochiekerk Sint-Willibrordus: toren en gevelfragment
definitieve beschermingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 28-03-1956  ID: 371

Beschrijving

De bescherming omvat een gevelfragment van de gotische kerk naar ontwerp van Keldermans, dat na de verwoesting van de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gereconstrueerd op het kerkhof.Waarden

Het gevelfragment, een werk van Keldermans, weder samengesteld op het kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Dorp 1 (Rijkevorsel)
Vrijstaande kerk met schip, transept, koor en sacristie van 1952-1954 in een moderne interpretatie van gotische stijl en een begin 16de-eeuwse toren in Kempense hooggotiek.