Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Betonnen vlasroterij met vier rootputten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62275   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62275

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vichtsesteenweg nr. 80. Betonnen vlasroterij met vier rootputten, bewaarde ronde bakstenen schoorsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Betonnen vlasroterij met vier rootputten

Vichtsesteenweg zonder nummer (Anzegem)
Betonnen vlasroterij met vier rootputten, bewaarde ronde bakstenen schoorsteen.