Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62281   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62281

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Linde nr. 119. Voormalige, gerenoveerde boerenarbeiderswoning op de hoek met de Lodewijk van Malestraat. Staat aangeduid op een kadasterkaart van 1809. Woonhuis met 19de-eeuws uitzicht. De voormalige schuur rechts van het huis is in 2002 geïntegreerd en verbouwd tot inkom en garage, ontworpen door architect Antoine Dugardyn (Sint-Kruis). Baksteenbouw, de zijpuntgevel uitgevend op de LodAanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

De Linde 119 (Brugge)
De Linde nr. 119. Voormalige, gerenoveerde boerenarbeiderswoning op de hoek met de Lodewijk van Malestraat. Staat aangeduid op een kadasterkaart van 1809. Woonhuis met 19de-eeuws uitzicht. De voormalige schuur rechts van het huis is in 2002 geïntegreerd en verbouwd tot inkom en garage, ontworpen door architect Antoine Dugardyn (Sint-Kruis). Baksteenbouw, de zijpuntgevel uitgevend op de Lod