Beschermd monument

Bedevaartkapel Sint-Leonardus

Beschermd monument van 08-06-2009 tot heden
ID: 623   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/623

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2009  ID: 4608

Beschrijving

Bedevaartkapel Sint-Leonardus te Tollembeek, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Leonarduskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als mogelijk tot de 15de eeuw opklimmende, door de lokale gemeenschap opgerichte gehucht- en bedevaartkapel die haar naam aan de wijk ontleende en in 1761 werd heropgetrokken onder impuls van de welstellende pachters Coppens van het hof Tasseniers en Gillis Leuckx van het nabijgelegen hof van Lumen. Als vermaard bedevaartsoord met regionale uitstraling getuigt ze van een eeuwenlange volksdevotie met als hoogtepunt de jaarlijkse processie met reliekverering op paaszondag.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Vrijwel gaaf en representatief voorbeeld van een in een chronogram 1761 gedateerde, classicistische gehucht- en bedevaartkapel, in de vorm van een bakstenen, één travee diep rechthoekig volume met driezijdig koor onder een zadeldak met klokkenruitertje waarbij gebruik gemaakt wordt van blauwe hardsteen voor de zware hoekkettingen en voor de Lodewijk XV-geïnspireerde, licht getoogde vensters en inkomdeur met sierlijk geïncurveerde tussendorpel met engelenhoofdje terwijl het beeld van de sobere binnenruimte wordt bepaald door een gestuct tongewelf met geprofileerde kroonlijst en een laatbarok portiekaltaar.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bedevaartkapel Sint-Leonardus

Sint Leonardus zonder nummer (Galmaarden)
Bakstenen kapel met één travee uitlopend op een driezijdige sluiting, afgedekt met een zadeldak met zeshoekige klokkenruiter en gedateerd 1771.