Waterkasteel Hof van Veltwijck

Beschermd monument van 18-02-1949 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Ekeren
Straat Veltwijcklaan
Locatie Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/202.1
  • OA000393

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27, Antwerpen (Antwerpen)

Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel met het binnenplein en de vleugel met de dienstgebouwen - waaronder een poortgebouw - aan de noordzijde.

Waarden

Het kasteel Veltwyck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.