Beschermd monument

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Beschermd monument van 18-02-1949 tot heden
ID: 6230   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6230

Besluiten

Kasteel Veltwyck of Veldwijkhof en park
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-1949  ID: 241

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel met het binnenplein en de vleugel met de dienstgebouwen - waaronder een poortgebouw - aan de noordzijde.


Waarden

Het kasteel Veltwyck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.