Beschermd monument

Begijnenhuis Sinte-Barbara

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden
ID: 6233   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6233

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2220

Beschrijving

Het begijnenhuis Sinte-Barbara is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "17de-eeuwse woning, deel van de originele bebouwing van het Begijnhof."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000687, 5de fase groot begijnhof, advies KCML (1986).


Waarden

Hoviusstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnenhuis Sinte-Barbara

Hoviusstraat 2 (Mechelen)
Breedhuis onder twee parallelle zadeldaken, gelegen op de hoek met de Conventstraat.