Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis Sint-Hiacentus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
62383
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62383

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 13. "Huis St.-Hiacentus". Ruime woning van vijf trav. Witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint met voorgevelordonnantie uit XVIII A, doch vermoedelijk met kern uit XVII A. Behouden muurankers. Licht getoogde vensters en deur in vlakke, verticaal doorlopende omlijsting. Centrale trav. met op begane grond deur en venster, uitlopend op houten dakkapel. Twee getraliede keldergaten wAanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis Sint-Hiacentus

Provenierstersstraat 13-15 (Gent)
Ruime woning van vijf traveeën. Witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint met voorgevelordonnantie uit de eerste helft van de 18de eeuw, doch vermoedelijk met kern uit de eerste helft van de 17de eeuw.