Beschermd monument

Gesloten hoeve Hof van Lumen

Beschermd monument van 08-06-2009 tot heden
ID: 624   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/624

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2009  ID: 4608

Beschrijving

De gesloten hoeve Hof van Lumen met inbegrip van de moestuin en boomgaard te Tollembeek, is beschermd als monument.Waarden

Het hof van Lumen met inbegrip van moestuin en weide/boomgaard, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Geëvolueerd uit een oudere hoeve met losse bestanddelen, waarvan één van de vroegere eigenaars de bouwer was van de nabijgelegen Sint-Leonarduskapel (1761) behoort het hof van Lumen, genoemd naar de gelijknamige familie, tot de oudste gehuchtbebouwing waardoor het, samen met deze bedevaartkapel, vanouds een belangrijke centrumfunctie uitoefent.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Fasegewijs gerealiseerd vormt het hof van Lumen met zijn rond een gekasseid erf gegroepeerd éénlaags woonhuis met aansluitende paardenstal (circa 1775), tweebeukige langsschuur (1838), dubbele stalvleugel (circa 1860-1870), overluifelde poort en bakhuis (circa 1860) een gaaf en representatief voorbeeld van een middelgrote gesloten, bakstenen hoeve in een streektyperende, sobere, classicistisch geïnspireerde vormgeving met als opvallende karakteristieken de in een rechthoekige, hardstenen omlijsting gevatte, lichtgetoogde openingen, de geprofileerde daklijstbalkjes, het houten klokkenruitertje en het calvariekruis. De aansluitende moestuin en boomgaard versterken de typologische gaafheid.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Hof van Lumen

Sint Leonardus 42 (Galmaarden)
Gesloten hoeve met witgekalkte volumes gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats. Overluifelde inrijpoort.