Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen, beluik Klein Kwartier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62400
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62400

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Doodlopend, tweezijdig bebouwd steegbeluik ten noorden van de Kerkstraat (Klein Kwartier nrs. 4-14 en 5-15).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen, beluik Klein Kwartier

Klein Kwartier 4-15 (Dendermonde)
Doodlopend, tweezijdig bebouwd steegbeluik ten noorden van de Kerkstraat; Klein Kwartier nummers 4-14 en 5-15.