Beschermd monument

Begijnenhuis Sint-Cecilia

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID: 6241   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6241

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2220

Beschrijving

Het begijnenhuis Sint-Cecilia is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "17de-eeuwse woning, deel van de originele bebouwing van het Begijnhof."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000687, 5de fase groot begijnhof, advies KCML (1986).


Waarden

Hoviusstraat 12 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnenhuis Sint-Cecilia

Hoviusstraat 12 (Mechelen)
Begijnenhuis met aangepaste muuropeningen met behouden ontlastingsbogen en sporen van gedichte kruisen kloosterkozijnen.