Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein Hof van Veltwijck: uitbreiding

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 01-07-1992 tot heden
ID: 6253   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6253

Besluiten

Kasteel Veltwijck: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1992  ID: 2445

Beschrijving

Het landschap is een uitbreiding naar het noorden, het oosten en het westen toe (buitenpark) van het bij regentsbesluit van 18 februari 1949 gerangschikte landschap (binnenpark) gevormd door het kasteel Veltwijck en het omgevend park.

De noordgrens wordt gevormd door de Veltwijcklaan, de westgrens door de Zuster Nathalielaan en de school, de zuidgrens door het bij koninklijk besluit van 13 februari 1980 gerangschikte landschap 'De Oude Landen' en het terrein van het stadion van Germinal Ekeren en de oostgrens door de Lindenlei.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: het "buitenpark" van het Veltwijckhof dient gerangschikt te worden als landschap om reden van zijn historische en esthetische waarde:
de historische waarde wordt bepaald door het feit dat het "buitenpark" een historisch onverbrekelijk geheel vormt met het "binnenpark" als tuin van het Veltwijckhof; het geheel vormt een kenmerkend voorbeeld van een tuin van een hof van plaisantie of lusthof;
de esthetische waarde wordt bepaald door het voorkomen van een uitgebreid drevenstelsel waarvan de dreven elkaar onder nagenoeg rechte hoeken kruisen en door het voorkomen van een heel gevarieerd assortiment van beplantingen waarvan een aantal van de bomen, zowel in de dreven als in de zones ertussen, uitgegroeid zijn tot imposante exemplaren.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA000750, Antwerpen: Veltwijckpark uitbreiding (DE BORGHER M., 1992).


Waarden

De uitbreiding van de omgeving van het Kasteel Veltwijck is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Villa Van de Poel

Veltwijcklaan 31 (Antwerpen)
Landhuis of hof van plaisantie in cottagestijl gebouwd rond 1901 naar ontwerp van architect Smits.


Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Het kasteeldomein van het Hof van Veltwijck bestaat uit een gebouwencomplex in traditionele bak- en zandsteenstijl, gelegen binnen een rechthoekig omgracht landschapspark (binnenpark), en een buitenpark met gekasseide lindedreef.


Andere relaties

Heeft als voorganger

Kasteeldomein Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)