Beschermd monument

Kapelberg

Beschermd monument van tot heden

ID
6254
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6254

Besluiten

Kapelberg
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2013  ID: 5157

Beschrijving

De bescherming omvat de Kapelberg, die de onmiddellijke omgeving vormt van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.Waarden

De Kapelberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Historisch gezien is Achtel een van de interessantste en oudst bewoonde van de vijf landbouwgehuchten rond Rijkevorsel. De kern ervan wordt gevormd door de vrijwel intact bewaarde Kapelberg, minstens opklimmend tot 1475, met nog aanwezige grasbeplanting voor gemeenschappelijk gebruik en bomenbestand als drager van de eerder beschermde kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.

volkskundige waarde

Achtel, het Rijkevorselse gehucht waarvan de Kapelberg de kern vormt, bezit vele, typische en merkwaardige volksgebruiken die meestal verbonden waren aan welbepaalde data of jaarperioden, zoals de Sint-Antoniusviering (17 januari), het Heilluizen (18 januari), het Haanrijden (dinsdag voor vastenavond), het Bessemen (1 mei) en het Zwarte gaan (31 december). Professor doctor K.C. Peeters stelt in zijn standaardwerk "Eigen Aard" (1975) dat vele volksgebruiken die in Achtel terug te vinden zijn, uniek voor Vlaanderen kunnen worden genoemd. Spil voor de instandhouding en overlevering van al deze Achtelse volksgebruiken is de bekende Vlaamse volkskundige Louis Doms (1897-1982) die in Achtel woonde en werkte

sociaal-culturele waarde

Van oudsher is de Kapelberg het centrum van het sociaal-culturele leven in het gehucht Achtel. Tot op vandaag vinden er op de Kapelberg nog diverse volksspelen plaats, zoals o.a. het Haanrijden, evenals allerlei volksspelen voor kinderen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapelberg en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Achtel 52 (Rijkevorsel)
Hooggotische kapel onder leien zadeldak met dakruiter met ingesnoerde naaldspits, smeedijzeren kruis en klokje, gebouwd op een kunstmatige berg.