Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mulder's hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
62618
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62618

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Imposante gesloten hoeve opklimmend tot de 18de eeuw met latere aanpassingen; omgevormd tot atelier van lederbewerking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Mulder's hoeve

Camberg 44, 44B (Ninove)
Imposante gesloten hoeve opklimmend tot de 18de eeuw met latere aanpassingen. Verankerde witgekalkte gebouwen op gepikte plint gegroepeerd rondom een trechtervormig, geasfalteerd erf.