Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62636
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62636

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Modernistisch getinte villa daterend uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder verspringende bedaking met snijdende manke zadeldaken (leien) en klein gedeelte met plat dak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Mechelsesteenweg 127 (Dendermonde)
Modernistisch getinte villa daterend uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder verspringende bedaking met snijdende manke zadeldaken en klein gedeelte met plat dak.