Beschermd monument

Rodenborch

Beschermd monument van 11-09-1968 tot heden

ID: 6273   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6273

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1968  ID: 554

Beschrijving

De bescherming omvat het Huis Rodenborch ook gekend als het gildehuis voor de Huidevetters en Schoenmakers.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rodenborch

Grote Markt 40 (Antwerpen)
Gildehuis van de Huidevetters en Schoenmakers, waarvan het gevelfront in barokstijl werd heropgebouwd in 1644. Verkocht aan het timmerlieden- en schrijnwerkersambacht in 1755.