Burgerhuis: voorgevel

Beschermd monument van 18-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Blauwbroekstraat
Locatie Blauwbroekstraat 1-3 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1197.1
  • OA002071

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met traditionele kern en rococopoort

Blauwbroekstraat 1-3, Antwerpen (Antwerpen)

Oorspronkelijk complex gebouw samengesteld uit een diephuis en een breedhuis, dat in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, en tijdens het derde kwart van de 18de eeuw werd aangepast in rococostijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voorgevel van dit burgerhuis, bestaande uit een trapgevel en een ingangstravee, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "trapgevel van twee traveeën met in de top een rechthoekig venster met uitspringende latei op consooltjes geflankeerd door kleinere rechthoekige vensters; gekrulde muurankers; klein venster met geprofileerde bovendorpel onder het topstuk. Hardstenen schouderboogvormige poortomlijsting (18de eeuw) met rocaillesleutel en dito makelaar onder een gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden; aansluitend arduinen paneel en rechthoekig venster in een geriemde omlijsting met rocaille-ornamenten."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000674, Blauwbroekstraat 7 (trapgevel en ingangstravee) (F. Brenders, 1986)

Waarden

Blauwbroekstraat 7 (achterzijde van Brouwersvliet 6) (trapgevel en ingangstravee) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.